Sanofi
A A A

CO W BRZUCHACH POLAKÓW PISZCZY, A RACZEJ BOLI, KŁUJE, WZDYMA

co_boli_polaków_nospa_2

Szacuje się, że problem bólu brzucha dotyka aż 62% Polaków. Określa się, że w ciągu roku w Polsce odnotowuje się ponad 100 milionów różnych przypadków bólów brzucha innych niż bóle menstruacyjne, związanych między innymi z: żołądkiem, jelitami, wrzodami żołądka czy dwunastnicy, chorobami układu moczowego1.

Szacunkowe dane na podstawie niedawno przeprowadzonego badania na reprezentatywnej próbie Polaków wskazują, że rocznie w Polsce odnotowywanych jest ok. 160 mln przypadków bólów brzucha u 16,7 mln dorosłych Polaków, co stanowi aż 62% populacji między 15-65 rokiem życia! Aż 104 mln przypadków dotyczy bólów brzucha związanych z układem pokarmowym. Polacy rzadziej skarżą się na bóle układu moczowego.

1/3 przypadków odczuwania bólu brzucha to bóle menstruacyjne, które dotyczą 5 mln kobiet w wieku 15-54 (18% badanej populacji między 15-65 rokiem życia). Wbrew powszechnej opinii kobiety częściej dotyka ból związany z układem pokarmowym niż menstruacyjny (4 mln vs 3,8 mln). Co więcej wśród osób doświadczających bólów brzucha 78% stanowią kobiety.

Ból spełnia w naszym organizmie ważną funkcję ostrzegawczą, jednak jego natura różni się w zależności od miejsca i przyczyny powstawania. Są jednak takie sytuacje, gdy ból nie tylko jest sygnałem ostrzegawczym, ale staje się trudny do zniesienia i obniża znacząco jakość życia człowieka. Bóle brzucha pojawiają się często na skutek skurczu mięśni gładkich2.

NO-SPA zawiera drotawerynę, która działa bezpośrednio na skurcz mięśni gładkich, dzięki czemu skutecznie likwiduje skurcz - przyczynę bólu brzucha3.

  • 1Opinion Way, 2011, Abdominal Pain in Poland (N=1001, próba reprezentatywna względem płci, regionu oraz wieku, badanie przeprowadzone metodą CATI), badanie w posiadaniu firmy.
  • 2Kotarski P. Zastosowanie leków rozkurczowych w leczeniu bólów brzucha. Terapia 2014; 2(300): 46-48.
  • 3ChPL No-Spy 40 mg, zatwierdzona 12/2020.

MAT-PL-2101000-1.0-04.2021


Wybierz odpowiedni wariant NO-SPY dla siebie!


Przeczytaj również