Sanofi
A A A

NO-SPA MAX DAWKOWANIE

Opakowanie No-Spa Max

SKUTECZNOŚĆ DZIAŁANIA KAŻDEGO LEKU, JEGO DOBRA TOLERANCJA ORAZ BEZPIECZEŃSTWO STOSOWANIA ZALEŻĄ OD ODPOWIEDNIJ DAWKI W ODPOWIEDNIM WSKAZANIU . ZANIM SIĘGNIESZ PO NO-SPĘ MAX ZAPOZNAJ SIĘ Z JEJ PRAWIDŁOWYM DAWKOWANIEM.

Przed rozpoczęciem stosowania leku, należy zapoznać się z ulotką, w której możemy znaleźć dokładne informacje na temat wskazań i odpowiedniego dawkowania leku.

NO-SPA MAX 80 mg DAWKOWANIE
Dawka dobowaIlość dawek na dobę
Dorośli120-240 mg drotaweryny2 DO 3 TABLETEK NA DOBĘ W 2-3 DAWKACH PODZIELONYCH
Dzieci powyżej 12 lat*160 mg drotaweryny1 DO 2 TABLETEK NA DOBĘ W 1-2 DAWKACH PODZIELONYCH
  • Należy zwrócić się do farmaceuty, jeśli potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja.
  • Bez konsultacji z lekarzem produkt może być stosowany maksymalnie przez 7 dni1.

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych: tel. (22) 49 21 301, faks (22) 49 21 309, e-mail: ndl@urpl.gov.pl, adres: Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa.
Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu lub przedstawicielowi podmiotu odpowiedzialnego w Polsce.

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

  • *Jeżeli chodzi o dawkowanie NO-SPY MAX u dzieci to należy podkreślić, że nie były prowadzone badania kliniczne tej postaci leku z udziałem dzieci. Jednak w przypadku konieczności zastosowania produktu leczniczego NO-SPA MAX u dzieci należy przestrzegać zalecanej dawki dobowej. Lek można stosować u dzieci powyżej 12 roku życia.
  • 1ChPL No-Spy MAX, zatwierdzona 12/2020.

MAT-PL-2101000-1.0-04.2021


Przeczytaj również