Sanofi
A A A

NO-SPA COMFORT DAWKOWANIE

Opakowanie No-Spa Comfort

SKUTECZNOŚĆ DZIAŁANIA KAŻDEGO LEKU, JEGO DOBRA TOLERANCJA ORAZ BEZPIECZEŃSTWO STOSOWANIA ZALEŻĄ OD ODPOWIEDNIEJ DAWKI W ODPOWIEDNIM WSKAZANIU. ZANIM SIĘGNIESZ PO NO-SPĘ COMFORT ZAPOZNAJ SIĘ Z JEJ PRAWIDŁOWYM DAWKOWANIEM.

Przed rozpoczęciem stosowania leku, należy zapoznać się z ulotką, w której możemy znaleźć dokładne informacje na temat wskazań i odpowiedniego dawkowania leku.

NO-SPA Comfort 40 mg DAWKOWANIE
Dawka dobowaIlość dawek na dobę
Dorośli120-240 mg drotaweryny3 DO 6 TABLETEK NA DOBĘ W 2-3 DAWKACH PODZIELONYCH
Dzieci 6-12 lat*80 mg drotawerynyMAKSYMALNIE 2 TABLETKI NA DOBĘ W 2 DAWKACH PODZIELONYCH
Dzieci powyżej 12 lat*160 mg drotaweryny2 DO 4 TABLETEK NA DOBĘ W 2-4 DAWKACH PODZIELONYCH
  • Należy zwrócić się do farmaceuty, jeśli potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja.
  • Jeśli objawy nasilą się lub nie ustąpią po 10 dniach, należy skontaktować się z lekarzem1.

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych: tel. (22) 49 21 301, faks (22) 49 21 309, e-mail: ndl@urpl.gov.pl, adres: Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa.
Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu.

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

  • *W dawkowaniu NO-SPY Comfort należy podkreślić, że nie były prowadzone badania kliniczne z tą postacią leku ( tabletka powlekana No-Spa Comfort) z udziałem dzieci. W przypadku konieczności zastosowania produktu leczniczego NO-SPA Comfort u dzieci należy przestrzegać zalecanej dawki dobowej adekwatnej do ich wieku.
  • 1ChPL No-Spy Comfort, zatwierdzona 12/2020.

MAT-PL-2101000-1.0-04.2021


Przeczytaj również